Cyfrowa Gmina NSP 2021

u góry napis "Konkurs prezesa GUS", na dole napis "na najbardziej cyfrową gminę NSP 2021"

Zachęć swoich mieszkańców do udziału w konkursie!

Reprezentujesz gminę miejską, wiejską bądź miejsko-wiejską?
Aktywnie promujesz ideę samospisu i stale zachęcasz osoby fizyczne
zobowiązane do dokonania samospisu internetowego?

Weź udział w ogólnopolskim Konkursie Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Wystarczy zachęcić do tego rodzinę, przyjaciół i sąsiadów. W grupie siła. Im więcej mieszkańców dokona samospisu, tym większe szanse na zwycięstwo! Razem możecie spełnić obywatelski obowiązek i zdobyć wartościowe nagrody dla gminy.

Zgłoszenia gminy może dokonać tylko wójt (odpowiednio burmistrz lub prezydent miasta) lub osoba upoważniona przez włodarza gminy.

ramka zielona, z ozdobnym okręgiem po lewej stronie, napis "na zgłoszenia gmin czekamy do 30 września do godziny 23:59"
  • Zarejestruj gminę w aplikacji webowej, aby następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy.
  • Prześlij zgłoszenie do dnia 30 września 2021 r. do godziny 23:59.
  • Dalej aktywnie promuj samospis i walcz o nagrody, nagrodę specjalną Prezesa GUS oraz miano najbardziej cyfrowej gminy NSP 2021.
  • Do 31 grudnia 2021 r. poczekaj na ogłoszenie wyników i sprawdź czy Twoja gmina jest ta o najwyższym wskaźniku samospisu internetowego osób fizycznych na terenie Twojego województwa.
  • Konkurs przeprowadzony zostanie od 15 lipca do 30 września 2021 r. Wskaźnik samospisu internetowego stanowiący podstawę do wyłonienia zwycięskich gmin będzie uwzględniał samospis internetowy dokonany w okresie od początku do końca trwania NSP 2021 tj. od 1.04.2021 r. do 30.09.2021 r. do godziny 23:59.