Kolejna publikacja wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Udostępniamy kolejną publikację prezentującą wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 „Ludność według cech społecznych – wyniki wstępne NSP 2021” .
Publikacja obejmuje dane na temat ludność wg poziomu wykształcenia, płci i wieku oraz uwagi metodyczne. Wyniki NSP 2021 pozwoliły na ustalenie najwyższego ukończonego poziomu wykształcenia wszystkich osób w wieku 13 lat i więcej, na dzień referencyjny spisu tj. na 31 marca 2021 r.

Zawartość informacyjna publikacji umożliwia dokonywanie porównań oraz tworzenie analiz na bazie wyników spisów powszechnych w 2011 i 2021 r. Wyniki prezentowane są w przekrojach płci, miejsca zamieszkania oraz grup wieku. Ponadto, co warto podkreślić publikacja zawiera uwagi metodologiczne, w tym metody gromadzenia danych oraz stosowane wybrane pojęcia i definicje spisowe. Do zapoznania się z danymi szczególnie zachęcamy osoby oraz instytucje zajmujące się tworzeniem i rozwijaniem programów edukacyjnych.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 został przeprowadzony na terenie Polski w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. według stanu na dzień 31 marca 2021 r.

Ramowy harmonogram udostępniania informacji wynikowych z Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 dostępny jest na stronie: https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/harmonogram-publikacji-wynikow-nsp-2021/