Już są! Kolejne wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2021.

Podczas III Kongresu Statystyki Polskiej zostały opublikowane kolejne wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Zaprezentowane dane dotyczą liczby ludności wg płci i wieku, w tym grup ekonomicznych, kraju urodzenia, obywatelstwa (kraje UE, spoza UE), stanu cywilnego, wskaźnika feminizacji, gęstości zaludnienia, a także liczby mieszkań i budynków z mieszkaniami, powierzchni użytkowej mieszkań, liczby izb w mieszkaniach oraz liczby mieszkań i budynków według statusu zamieszkania. Informacje zostały przestawione w podziale administracyjnym: Polska, województwa.

Pierwsze wstępne wyniki Spisu Powszechnego 2021 (liczba ludności wg płci i wieku (grupy ekonomiczne), liczba budynków, liczba mieszkań powierzchnia użytkowa mieszkań, uwagi metodologiczne) zostały opublikowane 27 stycznia 2022 r. w formie informacji sygnalnej oraz zaprezentowane podczas Konferencji Inaugurującej III Kongres Demograficzny pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy.

Według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 populacja Rzeczypospolitej Polskiej liczyła 38 036,1 tys. osób. Liczba ludności Polski była mniejsza o 1,2% w porównaniu z wynikami spisu 2011 r.
Na terenie Polski zlokalizowanych było 15 340,1 tys. mieszkań. Liczba mieszkań zwiększyła się o 13,7% w porównaniu z 2011 r.
Według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w Polsce 31 marca 2021 r. mieszkało 38 036,1 tys. osób (48,3% populacji stanowili mężczyźni, a 51,7% kobiety). Gęstość zaludnienia, tj. liczba osób przypadających na 1 km2 powierzchni kraju, wyniosła 122 osoby (w 2011 r. – 123).

Więcej danych w informacji sygnalnej „NSP 2021. Wyniki wstępne.

Raport zawierający wstępne wyniki NSP 2021 będzie opublikowany w maju br. Ramowy harmonogram udostępniania informacji wynikowych z Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) dostępny jest na stronie: stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/harmonogram-publikacji-wynikow-nsp-2021/