Sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące badania kontrolnego w Spisie Powszechnym

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 trwa od 12 do 24 listopada 2021 r. Jest to badanie reprezentacyjne, przeprowadzane metodą wywiadu telefonicznego. Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące badania kontrolnego, zostały umieszczone w zakładce: badanie kontrolne w sekcji FAQ https://spis.gov.pl/najczesciej-zadawane-pytania-do-badania-kontrolnego/

Na stronie zawarte są informacje dotyczące m.in. celu badania kontrolnego, sposobu doboru grupy badawczej oraz sposobu realizacji badania. Wyjaśniamy, czy udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy i jakie sankcje mogą grozić respondentom, którzy odmówią w nim udziału.
Jeśli pytanie wykracza poza zakres tematyczny ujęty w FAQ, zachęcamy do kontaktu telefonicznego z naszą infolinią, która będzie dostępna od 12 do 24 listopada, od poniedziałku do soboty, w godzinach od 10.00 do 14.00.