Informacja Rzecznika Prasowego Prezesa GUS w przedmiocie złożenia wniosku o wszczęcie przez Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie postępowania w sprawie adwokata Jacka Wilka

Prezes GUS podjął decyzję o zawiadomieniu Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie, występując z wnioskiem  o wszczęcie dochodzenia dyscyplinarnego dotyczącego wypowiedzi adwokata Jacka Wilka. Ma to związek z odbywającym się  Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 i dotychczasową aktywnością w mediach społecznościowych p. J. Wilka, który nawoływał do uchylania się od realizacji ustawowego obowiązku spisania się poprzez bojkotowanie spisu powszechnego. W szczególności dotyczy to wystąpień publicznych, w których informował, że nie ma obowiązku wzięcia udziału w spisie oraz sugerował swoim odbiorcom, że istnieje możliwość uniknięcia przewidzianej w przepisach kary.

Jednocześnie informuję, że adwokat Jacek Wilk będący w 2019 r. posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej głosował za przyjęciem przez Sejm ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (posiedzenie 85. – głosowanie nr 32 z dnia 9 sierpnia 2019 r. pkt 14. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.). W głosowaniu dotyczącym ustawy  o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. wzięło udział 418 posłów, za przyjęciem ustawy głosowało 417 posłów, jeden poseł wstrzymał się od głosu.

/-/Karolina Banaszek
Rzecznik prasowy Prezesa GUS