24 listopada br. kończy się badanie kontrolne w Spisie Powszechnym 2021

24 listopada 2021 r. jest ostatnim dniem realizacji badania kontrolnego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Spisy powszechne organizowane są w odstępach dziesięcioletnich, a zatem kolejny spis Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi w 2031 r.

Spisy powszechne są największymi badaniami statystyki publicznej, ponieważ obejmują całą populację kraju oraz jednocześnie angażują jednostki samorządu terytorialnego i podmioty przekazujące dane ze źródeł administracyjnych.

Badanie kontrolne realizowane jest wyłącznie telefonicznie z numeru 22 828 88 88.

Dane zebrane w spisie chronione są za pomocą zapisów prawa i środków technicznych https://spis.gov.pl/bezpieczenstwo-danych/. Po przetworzeniu i opracowaniu zostaną udostępnione w formie wykluczającej identyfikację osoby, gospodarstwa domowego i adresu.

Przypominamy, że Narodowy Spis Powszechny 2021 zakończył się 30 września br. Obecnie trwają prace nad opracowywaniem wyników.
Informacja sygnalna z pierwszymi, wstępnymi wynikami zostanie opublikowana już w styczniu 2022 r. Zaprezentowane będą w niej dane wstępne ogółem dla Polski w zakresie m.in.: liczby ludności wg płci i wieku, liczby budynków, liczby i powierzchni użytkowej mieszkań. Pierwsze dane wstępne zagregowane do poziomu województw zostaną opublikowane w kwietniu 2022. Szczegółowy, ramowy harmonogram udostępniania informacji wynikowych z Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 dostępny jest tutaj:
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/harmonogram-publikacji-wynikow-nsp-2021/
Przypominamy, że dane z poprzednich spisów dostępne są na portalu informacyjnym GUS pod linkiem: https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/narodowe-spisy-powszechne/ .